Olemme olleet mukana kehittämässä menetelmiä joilla manuaalista toistuvaa työtä voidaan automatisoida. Automatisointi helpottaa esimerkiksi raportoijan työtä merkittävästi. Usein pienillä panostuksilla saadaan aikaan suuria aikasäästöjä.

Esimerkki: Asiakas toimittaa melkein samanlaisen raportin määrävälein omille asiakkailleen. Raportin tuottamiseen käytetään tilastoja Excelissä. Yrityksemme pystyy tarjoamaan menetelmiä, joilla raportin generoinnin manuaalista työtä voidaan oleellisesti vähentää.