Palvelut

Palvelut2021-09-02T13:25:29+00:00
data-analytiikka

Olemme Espoossa toimiva ketterä IT-alan yritys

Kehitämme ja ylläpidämme huolella suunniteltuja ohjelmistoja ja digitaalisia palveluja, jotka tehostavat liiketoimintaasi. Erityisosaamistamme on ohjelmistokehitys. Osaamme yhdistää matematiikkaa sekä erilaisia matemaattisia malleja tekemiimme palveluihin. Yrityksen toimintatapa on palvella niin hyvin, että asiakas haluaa meiltä myös seuraavan palvelun.

Ohjelmistokehitys2021-03-09T10:30:51+00:00

Suurin osa toimittamistamme projekteista on tiedon raportointisovellutuksia ja tiedon visualisointia. Olemme mukana kehittämässä metsäteollisuuden johtavaa informaatiojärjestelmää, jonka tarkoituksena on tarjota businesskriittistä informaatiota metsäteollisuudesta kiinnostuneille asiakkaille. Teemme myös alihankintana erilaisia ohjelmointiprojekteja isoille IT-alan yrityksille.

Esimerkki: Asiakas on kerännyt tietoa Exceliin, jota päivittävät useat ihmiset. Tarpeena on varmistaa, että päivitykset tulevat oikein talteen ja tulosten esittäminen sisäverkossa tai ulkoverkossa. Ratkaisuna yrityksemme tarjoaa räätälöidyn client-server ratkaisun, johon voidaan yhdistää analytiikkaa.

Data-analytiikka ja tiedonlouhinta2021-09-02T13:19:30+00:00

Tiedonlouhinta tarkoittaa menetelmiä, joilla pyritään löytämään oleellista tietoa suurista tietomassoista. Olemme olleet mukana mm. tuotannon virheanalysoinnin projektissa ja analysoimassa metsäteollisuutta kokonaisuutena.

Esimerkki: Asiakkaalla kertyy teollisuuden järjestelmästä tietoa, jota on vaikea analysoida tiedon runsaan määrän takia. Ratkaisuna yrityksemme tarjoaa juuri tarpeeseen rakennettua järjestelmää. Tämä varmistetaan alustavalla analysoinnilla, jonka avulla löydämme oikean ratkaisumallin.

Manuaalisen työn automatisointi2021-03-09T10:27:19+00:00

Olemme olleet mukana kehittämässä menetelmiä joilla manuaalista toistuvaa työtä voidaan automatisoida. Automatisointi helpottaa esimerkiksi raportoijan työtä merkittävästi. Usein pienillä panostuksilla saadaan aikaan suuria aikasäästöjä.

Esimerkki: Asiakas toimittaa melkein samanlaisen raportin määrävälein omille asiakkailleen. Raportin tuottamiseen käytetään tilastoja Excelissä. Yrityksemme pystyy tarjoamaan menetelmiä, joilla raportin generoinnin manuaalista työtä voidaan oleellisesti vähentää.

Teknologiat

Teknologiat

Alla teknologioita, joiden parissa työskentelemme.

tekn_logoM_net
tekn_logo_python
tekn_logo_JS
php
linux

Data-analytiikka

CASE

Open Consulting Oy on ollut päävastuussa tämän järjestelmän kehittämisessä koko toimintansa ajan. Järjestelmä tarjoaa asiakkailleen laajan kuvan metsäteollisuudesta ja siihen läheisesti liittyvistä sektoreista. Järjestelmän päätehtävä on avustaa liiketoiminnan suunnittelua, mainostamista, ja myyntiä. Järjestelmä tarjoaa aina ajantasaisen datan sekä tärkeimmät analyysit datan käsittelyyn.

referenssi
Go to Top